Tập huấn trực tuyến Sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh diều

Trong hai ngày 27 và 28/6/2021, Ban giám hiệu và các giáo viên Trường Tiểu học Văn Phú đã tham gia tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Tại buổi tập huấn, đại diện nhà xuất bản của bộ sách Cánh Diều đã lần lượt giới thiệu tổng quát về các bộ sách giáo khoa lớp 2 môn Toán, Tự nhiên và xã hội, Mĩ thuật và Giáo dục thể chất những quan điểm biên soạn, ý tưởng chủ đạo xây dựng bộ sách; tính ưu việt của bộ sách, từng cuốn sách. Bộ sách chú trọng phát triển năng lực người học, gắn kiến thức với thực tế cuộc sống và còn phát huy sức sáng tạo của mỗi giáo viên.

Một số hình ảnh buổi tập huấn môn Toán:

Các giáo viên chăm chú tập huấn môn Tự nhiên và xã hội:

Một số điểm mới của môn Mĩ thuật:

Giáo viên tham gia tập huấn môn Giáo dục thể chất:

Ban truyền thông nhà trường

Bài viết liên quan