Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

Hôm nay (26/6/2021), Hội Đồng tuyển sinh trường Tiểu học Văn Phú chạy thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp để giúp phụ huynh có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, thực hiện thử nghiệm để sẵn sàng cho đợt đăng ký chính thức.

Đối với cha mẹ học sinh

Theo hướng dẫn của Sở, trước ngày 26-6, cần chuẩn bị cơ sở vật chất: Máy tính có kết nối mạng Internet; Máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối Wifi, 3G,…

Cha mẹ học sinh (CMHS) đăng nhập vào trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để xem các thông tin về tuyển sinh: Hướng dẫn tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh,…

Ngày 26-6-2021:

CMHS đăng ký thử nghiệm học sinh 5 tuổi vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022, theo khung giờ:

- Từ 8h00-12h00: Thử nghiệm đăng ký vào lớp 1.

- Từ 12h00-14h00: Thử nghiệm nhập hồ sơ Mầm non 5 tuổi.

- Từ 14h00-18h00: Thử nghiệm đăng ký vào lớp 6.

Lưu ý:

- Đối với học sinh 5 tuổi vào các trường mầm non: CMHS nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các mục đăng ký theo hướng dẫn.

- Đối với học sinh đăng ký vào lớp 1 CMHS nhận mã học sinh và tài khoản tại các trường mầm non 5 tuổi; học sinh đăng ký vào lớp 6 CMHS nhận mã học sinh và tài khoản tại các trường Tiểu học lớp 5.

Đối với các cơ sở giáo dục

Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện đảm bảo cho thử nghiệm hệ thống: Phân công rõ từng bộ phận, nội dung; chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng tuyển sinh: Bàn, máy tính, máy in, hướng dẫn qui trình tyển sinh,…

Thời gian thử nghiệm hệ thống: Trước ngày 26-6-2021: Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục chuẩn bị CSDL, mã học sinh, các điều kiện cơ sở vật chất, hướng dẫn CMHS đăng nhập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh và đăng ký. Bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến các nhà trường trực để hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ CMHS trong quá trình triển khai.

- Ngày 26-6-2021: Các cơ sở giáo dục hướng dẫn CMHS thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau:

+ Từ 8h00-12h00: Thử nghiệm đăng ký vào lớp 1.

CMHS đăng ký trực tuyến; các trường mầm non kiểm tra, rà soát mã của học sinh ra trường đảm bảo 100% HS có đủ mã và được đăng ký trực tuyến đúng theo phân tuyến tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

+ Từ 12h00-14h00: Thử nghiệm nhập hồ sơ Mầm non 5 tuổi.

CMHS đăng ký trực tuyến.

+ Từ 14h00-18h00: Thử nghiệm đăng ký vào lớp 6.

CMHS đăng ký trực tuyến; các trường tiểu học kiểm tra, rà soát mã của học sinh lớp 5 ra trường đảm bảo 100% HS có đủ mã và được đăng ký trực tuyến đúng theo phân tuyến tuyển sinh đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Lưu ý: Sau ngày thử nghiệm (26-6-2021) hệ thống sẽ huỷ toàn bộ dữ liệu đăng ký, kết quả tuyển sinh chỉ chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức (từ ngày 12-20/7/2021) theo chỉ đạo của Thành phố.

Một số hình ảnh buổi chạy thử nghiệm tuyển sinh của trường:

Bài viết liên quan